Sleepwriting

Sleepwriting és una tècnica de creativitat per crear durant mentre es dorm. Amb ella, s’intenta aprofitar el poder creador de la son.

Per aprofitar-se de Sleepwriting, es recomana organitzar les sessions per la tarda i empapar-se dels elements del problema abans d’anar a dormir. Com a elements auxiliars, convé deixar paper i llapis a la tauleta de nit abans d’anar a dormir, per anotar immediatament els somnis, imatges o associacions que ens arribin a la ment abans d’agafar la son i en el moment de despertar.

Les anotacions es comenten després en el grup, per veure si és possible extreure material que serveixi per a resoldre el problema.

La base de l’aprofitament de la son o dels moments d’ensopiment és l’alta probabilitat que hi ha que l’inconscient es manifesti amb més facilitat.

Dalí i Sleepwriting

Es comenta que Dalí utilitzava una variant de Sleepwriting: s’adormia al silló amb una cullereta a les mans de manera que, quan quedés adormit, la cullereta li caigués a terra i el soroll el despertés. Així intentava que el so l’interrompis en una fase imaginativa del somni, com ajuda a la creativitat.

Bibliografia