Creativitat

Creativitat és la capacitat de crear. És una de les capacitats més emocionants de l’ésser humà doncs crear ens fa sentir protagonista de la nostra vida, de la nostra feina, … ens dóna molta satisfacció. És potser la més divina de les capacitats humanes.

La Creativitat no és només cosa de genis. És més aviat qüestió de proposar-s’ho. És una capacitat que tots tenim i que, com les altres capacitats humanes, podem desenvolupar. Es pot aprendre a ser creatiu. Com en tots els àmbits, pot ser que tinguem més o menys dots naturals. Però segur que en podem aprendre i gaudir-ne. Ésser creatiu fa gaudir de la vida.

Percepció

Innovaforum - Percepció

En la base de la creativitat hi ha la nostra Percepció, que hi juga un rol determinant. Començar per adonar-nos que les coses “són” com les percebem, però que aquesta percepció pot ser múltiple, que ens porta a biaixos, que sovint no percebem tot el que hi ha,… ens predisposa a ser més obert a acceptar les noves idees.

Conceptes sobre creativitat

Innovaforum - Conceptes de creativitat

Per ser més creatiu, és bo conèixer els Conceptes sobre la creativitat. Això ens donarà una visió més profunda de com funciona, que ens serà útil quan intentem ser creatius.

Pensar fora de la caixa (Think out of the box)

Hi ha una creativitat natural. Aquesta els nens la tenen intacta. Amb el temps, a mesura que ens anem fent adults, anem generant patrons de pensament. Aquests patrons són pràctics per a viure doncs ens fan més eficaços a l’hora d’actuar, però en contrapartida fan que ens acostumem a pensar dins d’aquests patrons. Això és el que se’n diu “pensar dins de la caixa”. Per tant, per ser creatius, necessitem sortir d’aquests patrons, potser trencar-los, i veure les coses de noves formes, des de noves perspectives. Això és el famós “think out of the box”, el “pensar fora de la caixa”.

Tècniques de creativitat

Innovaforum - Tècniques de creativitat

Per ajudar-nos a aconseguir-ho tenim una col·lecció de Tècniques de creativitat que ens ajudaran a sortir dels nostres esquemes mentals i a explorar noves oportunitats.

De tècniques n’hi ha moltes i amb diversos enfocaments.

  • N’hi ha que busquen senzillament alliberar la nostra ment de normes com el Brainstorming, que intenten recrear la creativitat natural dels nens creant un estat mental on – transitòriament – tot sigui vàlid, ajornant el judici per tal que puguin aflorar noves idees.
  • N’hi ha d’altres que són més sistemàtiques, de pensament deliberat, com les tècniques del Pensament lateral.
  • A l’extrem oposat en trobaríem d’altres absolutament sistemàtiques com – per posar un exemple – l’Anàlisi morfològica que proposen una recerca exhaustiva de combinacions intentant trobar en alguna conjunció nova que ens aporti valor.

Hi ha tècniques que poden ser practicades individualment i d’altres pensades per aprofitar les diferents visions d’un grup de persones. En tots els casos és important tenir uns bons fonament i executar-les adequadament.

Quina tècnica de creativitat uso?

Innovaforum - Serveis. Formació. Experiències

Aquesta profusió de tècniques és deguda a que per a cada situació hi ha unes tècniques més adients que altres. Escollir l’adequada significarà escurçar el camí cap a l’èxit. El suport d’un facilitador expert en aquest procés és clau per obtenir bons resultats.

Creativitat corporativa

Innovaforum - Creativitat corporativa

Les idees creatives són la font de la innovació. Per això les empreses presten atenció als processos creatius i hi dediquen temps i recursos. Lamentablement, no sempre amb èxit, perquè la Creativitat corporativa té les seves regles pròpies: per a les idees no és fàcil obrir-se pas en un entorn generalment orientat més a la producció que a l’exploració.

A més, les idees noves comporten canvis, pel que cal vèncer la resistència organitzativa – el que a vegades s’anomena el “sistema immunològic” de l’empresa – per a que les idees es puguin obrir pas, convertir-se en projectes, obtenir recolzament i finançament i tenir la possibilitat d’esdevenir una innovació que es tradueixi en un producte o servei d’èxit al mercat.

Llibres: una font d’aprenentatge

Innovaforum - Llibres de creativitat i innovació

Una forma fàcil d’augmentar la nostra creativitat és aprofitar els Llibres que n’expliquen l’entrellat. N’hi ha de tots els enfocaments, des dels aspectes més fonamentals de la Creativitat als més operatius. La creativitat ens porta a la innovació, a aconseguir que aquestes idees siguin productes o serveis d’èxit al mercat. I per a això hi ha estratègies i mètodes que també hi podem aprendre.

Posa’t en marxa!

Innovaforum - Serveis. Formació. Experiències

Desitgem que aquest recorregut pel món de la Creativitat i la innovació et sigui profitós i agradable. I si necessites quelcom, estem al teu servei.

© innovaforum, 1998-2022