Creativitat Corporativa

Sota el terme de Creativitat Corporativa es poden reunir el conjunt de pràctiques i tècniques usades per les organitzacions per aprofitar i/o fomentar la Creativitat existent en el seu si.

Sistemes de suggeriments

La forma més usada, sovint la única, per canalitzar la Creativitat existent són els Sistemes de suggeriments que, com podeu veure en la seva historia, no són precisament una cosa nova.

Com introduir la creativitat a l’empresa

En un sistema jeràrquic i estructurat com són la majoria de les empreses, la Creativitat és un convidat incòmode doncs, precisament, una de les seves missions és qüestionar el status quo i canviar les coses. Això no sempre és ben rebut, tot i els beneficis que podria reportar. Introduir la Creativitat a l’empresa, sobretot si no es té recolzament d’una direcció que hi aposti clarament, és una tasca àrdua i a vegades, lamentablement, impossible.

Històries de creativitat corporativa

En les Històries de Creativitat Corporativa podem recollir casos en que es veu que la Creativitat aflora on vol, que qualsevol persona – independentment del seu càrrec o posició – pot tenir una bona idea que reporti beneficis.

Bibliografia