Conceptes sobre Creativitat

Comprendre la naturalesa de la creativitat és molt important per poder fomentar-la, tant en l’àmbit personal com empresarial. Aquí recollim alguns conceptes sobre la creativitat bàsics.

Principis de la creativitat

Hi ha uns principis que estan subjacents en tota activitat creativa i dels quals les tècniques no son més que formes d’aplicar-los d’una manera sistematitzada. Conèixer-los i ser-ne conscients, ens ajudarà a ser més i millors creatius.

Agraïm a en Julián Plana Pujol que ens va autoritzar a reproduir la recopilació que ell en va fer al llibre “Creatividad en la gestión“.

Mites sobre la Creativitat

La creativitat té un punt de màgic. Per això no és estrany que al seu entorn s’hagin desenvolupat molts mites. Són abundants, però amb independència de quantes vegades ens els repeteixin, són mites, ni més ni menys.

Mataidees o Idea Killers

Les Mataidees (en anglès Idea Killers o Killers Phrases o Wet Blankets) són aquelles frases que destrueixen idees. Són bloqueigs a la creativitat. Aprenem una mica sobre elles per evitar-les!

Innovaforum-Formació-Eines de pensament

Tipus de pensament

La creativitat és un procés de pensament. Dins dels conceptes de creativitat ens ha semblat interessant fer un recull dels tipus de pensament, per tenir una perspectiva més àmplia.

Per això hem confeccionat un inventari exhaustiu, que anem enriquint amb el temps i mantenim permanentment obert a noves aportacions.

© Sèrie Conceptes sobre creativitat d'innovaforum