Mataidees (Idea Killers)

Quan parlem de Creativitat Corporativa, cal tenir molt en compte que la organització o les persones que la formen sovint són reticents al canvi, a adoptar noves idees, tendeixen a mantenir el status quo i es “defensen” de les propostes d’innovació.

Les Mataidees (en anglès Idea Killers o Killers Phrases o Wet Blankets) són aquelles frases que destrueixen idees. Són bloqueigs a la creativitat. Alguns exemples serien: “Aquí ho fem així“, “Ja ho varem provar una vegada“, “No està en el pressupost“, “Si no està espatllat, no ho toquis“, “Ja et diré alguna cosa“,…

Aprenem una mica sobre elles!

Bibliografia

  • © innovaforum
  • © Charles “Chic” Thompson, ” Yes, But… “, Killer Phrases and How Can You Fight Them
  • © Shira White, “New ideas about Idea Killers“, PDMA Visions Magazine April 1997, pgs 22-25