L’Efecte Vora

En l’àmbit de la Creativitat Corporativa, per aconseguir resultats, cal aconseguir que certes coses passin, que quelcom es comenci a moure. Aquí és on entra en acció l’Efecte Vora. Conèixer i ser conscients de l’Efecte Vora ens pot ajudar a aconseguir-ho.

Per introduir la creativitat a l’empresa molt sovint cal que certes coses “passin”.
Conèixer i ser conscients de l’Efecte Vora ens pot ajudar a aconseguir-ho.

Introducció

L’Efecte Vora el descriu Edward de Bono en el seu Llibre “Ideas para profesionales que piensan“. Transcrivim les seves pròpies paraules.

L’Efecte Vora sorgeix de les circumstàncies precises d’un moment determinat, no importa si abasta un període de temps relativament llarg i si existeixen altres consideracions generals. Una barra de gel es fon per la vora, independentment del fred que mantingui en el centre. Accions que es consideren irracionals poden donar-se en un determinat moment, perquè en aquell moment semblen raonables.

En general, l’Efecte Vora significa que la lògica del proper pas pot no ser la lògica de la situació, sinó la lògica del pas immediatament precedent.

L’Efecte Vora pot actuar en ambdós sentits. Pot actuar perquè quelcom passi o perquè no passi.

L’aspecte negatiu de l’Efecte Vora es pot considerar de dues maneres. La primera es refereix al sentit de la barrera local. Aquesta barrera o fossar s’ha de creuar i, si hi ha dificultats per creuar-la, llavors pot ser que no passi res, no importa quant poderosa sigui l’atracció que està més enllà. La segona manera consisteix en considerar-ho en termes de la lògica de la situació. Una persona actua d’acord amb la lògica de la situació immediata. Però si aconsegueix sortir d’ella, pot entrar en una lògica diferent. No obstant, fins que aconsegueixi sortir, se sentirà atret per la situació existent.

Un exemple

Suposem una bola d’acer pesada, col·locada sobre una capa de goma-escuma. Si amb un dit s’aixafa l’escuma, formant una depressió enfront de la bola, aquesta es mourà cap a la depressió.

Innovaforum-Creativitat-Corporativa-Efecte-vora

Poc a poc la bola rodarà cap al forat. No existeix cap raó perquè la bola rodi per la capa d’escuma. Però a cada moment apareix una raó perquè la bola rodi una mica més cap al forat que s’ha creat enfront d’ella.

El principi 

(Extret d’un comentari de n’EdB)

Mous el teu dit mantenint la pressió. La bola segueix el teu dit sense que importi si el camí és molt complicat o no.

El principi és clar: Fes que el pas immediatament següent sigui fàcil, atractiu i factible.

Pensar en objectius llunyans, no importa que siguin ideals, és menys útil que dissenyar els següents passos que siguin fàcils, atractius i factibles.

Valor pràctic

Quin és el valor pràctic de tenir en compte l’Efecte Vora?

  1. Davant quelcom que tothom vol que es faci, però no es fa. Cal analitzar els efectes vora negatius.
  2. Quan es vol aconseguir que es faci quelcom que, inicialment, no és atractiu.
  3. Poder tenir consciència que la lògica del moment passa, però la lògica de la situació total, roman.
  4. Poder tenir consciència que donant un cert pas pot canviar totalment la lògica de la situació i crear-se una lògica diferent.

Exemples d’Efecte Vora

Respecte als quatre punts anteriors, heus ací alguns exemples de la vida quotidiana.

[1] Sempre diem que quedarem a sopar amb uns amics, però mai ho fem

  • Efecte Vora = Fixar una data.

[2] Sempre pensem que escriure una carta però mai no ho fem

  • Efecte Vora = Asseure’s a començar-la encara que ja sapiguem que no la podrem acabar en aquest moment. Potser ens engrescarem i l’acabarem i tot.

[3] Molta feina. Veure’s aclaparat per masses coses a fer

  • Efecte Vora = Fer una llista detallada. Començar per fer-ne una qualsevol. A vegades pot ser interessant començar per la més fàcil, ja que el tenir-ne una de feta ens donarà moral per enfrontar-nos a les demés. Asseure’s a començar-la.
  • Efecte Vora = Afrontar-ho com un repte en comptes de veure-hi l’obligació. Pensar en el resultat final.

[4] La presa de decisions

  • Efecte Vora = Prendre una decisió. Superació: els nervis passen tan bon punt hem pres la decisió (donem un pas) i en involucrem en dur-la a terme (nova lògica de la situació).
  • Efecte Vora = Bloqueig i indecisió. Superació: Pensar en decisions anteriors (veure la lògica total). Veure que un cop presa una decisió (lògica del moment), ja ens involucrem en dur-la a terme i deixem de tenir tots els dubtes de si anirà bé o no. El nostre ego es transforma (nova lògica) per demostrar que la nostra decisió és bona. Cal pensar que podrem fer correccions i millores sobre la marxa (nova lògica).

Bibliografia