SIL-Methode: Integració successiva de solucions

El Methode SIL (de l’alemany Sukzessive Integration von Lösungen – Integració Successiva de Solucions) és una forma de brainstorming que és molt especialment exigent en la col·laboració creativa dels participants en la sessió de brainstorming.

Es basa en anar integrant de forma succesiva les solucions aportades pels participants, per arribar a construir una solució conjunta que contingui els beneficis de totes les idees aportades.

Procediment

  1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S’anota la definició del problema.

  2. Els participants en el brainstorming anoten durant un cert temps (aprox. 10 – 15 minuts) els seus enunciats de solució.

  3. Dos participants exposen successivament les seves propostes de solució.

  4. El grup desenvolupa un enunciat de solució que combini el màxim possible les dues idees exposades. (Enunciat de solució 1).

  5. Un tercer participant exposa el seu enunciat de solució.

  6. El grup desenvolupa novament un Enunciat de solució 2, que permeti integrar l’aportació recent i l’Enunciat de solució 1 ja desenvolupat pel grup.

En la seva gestió

Aquí és especialment important tenir en compte la composició de l’equip de brainstorming, a fi que les tensions entre els membres de l’equip no siguin obstacle per trobar idees.

Per tant, cal parar atenció als aspectes següents:

  • Especialment indicat per a solucions més complexes.
  • Cal un alt nivell d’integració del grup, perquè les possibilitats de participar en la solució de problemes acceptades en última instància pel grup són extremadament altes.
  • Si el grup creu que una proposta és realment millor en tots els aspectes que l’anterior, es pot adoptar per complet.
  • Una idea que segueixi una altra línia d’actuació no necessita obligatòriament integrar-se en la proposta conjunta del grup si no aporta beneficis.
Durada: 45 minuts aprox.
Participants: 4 – 7

Bibliografia