Llistes de comprovació

Les Llistes de comprovació no són estrictament una Tècnica de creativitat, però poden suggerir idees.

Dins del món de les Llistes, les Llistes de comprovació [Checklists] no només serveixen per descarregar a la ment de tasques per descarregar la tensió pel temor a deixar-se quelcom o per facilitar les tasques repetitives, sinó que també per són útils per suggerir buits, possibilitats i relacions.

Llistes de comprovació: Organització de l’empresa

Un exemple de Llistes de comprovació pot ser aquesta revisió de la organització de l’empresa.

 • Organigrama organitzatiu – n’hi ha, actualitzat
 • Deures i responsabilitats – definides clarament a tots els nivells
 • Factors històrics – qualsevulla factors que entorpeixin els canvis
 • Base – per classificar i ubicar activitats
 • Habilitats tècniques – aprofitades completament
 • Temps – qualsevol temps malgastat en treball secundari
 • Unitats funcionals – o serveis de consultoria usats correctament
 • Relacions definides – entre unitats funcionals i operatives
 • Coordinació – hi ha coordinació a tots els nivells
 • Serveis comuns – proporcionats amb l’abast adient
 • Duplicació – en llocs de treball (individual i departamental)
 • Lloc – activitats eficientment centralitzades o descentralitzades
 • Grau d’especialització – per adequar al treballador
 • Punt de decisió – decisions preses prop del punt d’acció
 • Control central – sobre assumptes de polítiques
 • Delegació – de poder per decidir, iniciar o actuar, tan avall com sigui possible
 • Autoritat – de cada posició definida i compresa
 • Autoritat – els nivells d’autoritat es poden saltar en certs casos
 • Lligams innecessaris – n’hi ha algun en la línia d’autoritat
 • Conflicte – qualsevol rep instruccions operatives de dues fonts
 • Responsabilitat – qualsevol no informa directament a un sènior
 • Abast del control – molts/pocs informant a un
 • Marge d’atenció – massa temes no relacionats en un mateix lloc
 • Barreja de feines – barreja de tasques que fa que el treball sigui descuidat

Bibliografia