Llistes

Les humils llistes són un element vital de la creativitat, ja que permeten estimular el pensament de diverses maneres: confrontant-lo amb paraules que tenen molta o cap connexió amb el nostre objectiu, permeten ser exhaustius a l’hora de revisar aspectes, permeten “provar” la nostra matèria de pensament amb diferents accions, permeten triturar l’objecte del nostre pensament en les seves parts més elementals per prestar-hi atenció o per permetre redefinir-les, etc.

Són una eina senzilla, però molt poderosa. L’habitual és usar-les conjuntament amb altres tècniques de creativitat.

Tot i que puguem servir-nos de llistes ja fetes, el més normal és que calgui construir-nos una llista específica pel nostre cas. Alguns consells per elaborar-les són:

  • És bo mantenir-les obertes durant un temps i anar-les completant. Un bon consell és portar un bloc al damunt per no perdre res del que se’ns acudeixi.
  • És bo fixar-se un nombre mínim d’elements a incloure en la llista: força la creativitats i ajuda a llistar els elements menys obvis.
  • En el moment de fer-la és millor no voler fer classificacions ni ordenacions, sinó anotar els ítems tal com vagin sortint.
  • No pensar en si la llista és correcta o no: cada persona faria una llista diferent i totes poden ser útils.

Tipus de llistes segons finalitat

En funció de la seva finalitat, podríem classificar-les en dos grups:

  • Llistes de comprovació [Checklists]
    La seva finalitat inicial és ajudar-nos a no descuidar-nos res i són molt útils en les tasques repetitives. Però també serveixen per suggerir buits, possibilitats i relacions.
  • Llistes de trituració
    Serveixen per descompondre un problema, fet, producte o situació en el seus elements integrants, atributs, fets, causes, etc. (“triturar”) per a partir d’elles poder analitzar, redefinir o reestructurar el problema en base a recombinar, redefinir, millorar, suprimir, etc. els elements que el composen.Algunes d’aquestes llistes de trituració són tan útils com perquè habitualment siguin considerades tècniques de creativitat per elles mateixes, com és el cas de les Llista d’atributs. Un cop feta la trituració i coneguts els ítems integrants, el següent pas seria la reestructuració dels elements. Per això es poden usar tècniques com ara Scamper.

Bibliografia