Sinèctica: creativitat interaccionant amb el client

Sinèctica és una Tècnica de creativitat inventada per William J.J. Gordon en que el grup treballa amb un client – persona o organització que té el problema o repte – de forma interactiva.

Procediment de la Sinèctica

Se segueixen aquests passos:

  1. El client presenta el problema.

  2. El facilitador pregunta al client sobre el problema (recolecció d’informació).

  3. El grup reformula el problema de diverses formes per assegurar-se d’haver-lo comprès en la seva totalitat.

  4. El client escull una de les formes com la formulació final del problema.

  5. El grup proposa dues o tres solucions.

  6. El client n’escull una d’elles, fa alguns comentaris positius i algun qüestionament o reserva.

  7. El grup proposa dues o tres solucions per vèncer el qüestionament o la reserva.

  8. El client selecciona una solució i, a partir d’aquí, es repeteixen els passos 6 i 7 fins que el client queda satisfet i s’esgota el temps (màxim 1 hora).

En la Sinèctica s’acostuma a treballar amb analogies reals o fantàstiques.

Bibliografia

  • © Jorge Alberto Ponte, Mercado, Conceptos y herramientas de Management, Cuaderno nº 5, Módulo I.C, Creatividad e Innovación – Traducció: Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum