Mètode Basadur Simplex Problem-solving Process

El mètode Basadur Simplex Problem-solving defineix un procediment estandarditzat a seguir per a la resolució de problemes.

Procediment

Els 8 passos del mètode Basadur Simplex Problem-solving per a la resolució de problemes:

  1. Troba el problema.
  2. Troba els fets que envolten el problema.
  3. Defineix el problema.
  4. Troba idees.
  5. Avalua i escull solucions a partir de les idees.
  6. Planifica l’acció amb les solucions escollides.
  7. Aconsegueix acceptació d’aquestes solucions.
  8. Actua en les solucions.
Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum