Brainwriting

Aquesta tècnica va ser inventada per Horst Geschka i col·legues del Batelle Institute. De cinc a vuit participants seuen al voltant d’una taula, cada un amb un llapis i un bloc de paper.

 1. El líder del grup presenta un repte al grup i escriu l’enunciat del repte en un lloc on tots el puguin veure. El grup el discuteix per assegurar-se que tots els participants l’entenen.
 2. Si encara no s’ha iniciat la pila, es crea fent que cada persona escrigui quatre idees en un full de paper, i posant-lo a continuació, cap per avall, al centre de la taula.
 3. Els participants treuen un paper de la pila i hi afegeixen idees o comentaris.
 4. Sempre que volen, tornen a posar a la pila, cap per avall, el tros de paper amb el que han estat treballant, n’agafen un altre, i afegeixen més idees al nou full.
 5. En qualsevol moment, si ho prefereix així, un participant pot començar un nou full del seu propi bloc i, en el moment oportú, afegir-lo a la pila.
 6. Al cap de 20-30 minuts, s’acaba el procés, i es recullen els fulls d’idees per avaluar-les posteriorment.

Hi ha variants òbvies com usar targetes separades o Post-it, un per a cada idea en comptes de fulls. Fer-ho amb fulls pot proporcionar un millor estímul a les idees, però fer-ho amb targetes o Post-it pot simplificar la subsegüent classificació d’idees, agrupar-les, etc.

Aquesta tècnica,

 • Funciona bé amb grups de gent que no es coneixen.
 • Genera forces alternatives
 • Permet la crítica constructiva i construir sobre les idees dels demés.
 • Facilita la discussió d’alternatives.
 • Permet que surtin alternatives disbarat, que podrien funcionar.

Variants

Altres variants són:

Bibliografia