Oposats [Opposites]

Oposats és una tècnica de creativitat que busca noves idees a partir de considerar el repte o problema des de punts de vista oposats al normals o habituals.

Té similituds i punts de contacte amb la tècnica Obvietats i el mètode de la Fugida.

Procediment

Els següents passos són recomanables:

  • Visualitzar l’extrem oposat de la situació.
  • Examinar l’espai circumdant del problema, en lloc de centrar-se en el problema en si.
  • Invertir l’objectiu.
  • Suposar que tota la informació que es posseeix és incorrecta.
  • Fer coses diferents a l’habitual o correcte, enorgullir-se, mentir, exagerar.
  • Canviar l’estil de comportament (per exemple: la persona freda i distant que es preocupi del sentiments involucrats en el problema).
  • Oblidar el que se sap.
  • Invertir les característiques de tot element que figuri en el problema.

Bibliografia

  • © Jorge Alberto Ponte, Mercado, Conceptos y herramientas de Management, Cuaderno nº 5, Módulo I.C, Creatividad e Innovación – Traducció: Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum