Variants del Brainstorming

Brainstorming és la més antiga i la més coneguda de totes les todas las Tècniques de Creativitat. Amb el pas dels anys han anat sorgint diverses variants del Brainstorming, ja sigui per contrarestar alguns dels inconvenients del Brainstorming original o per adaptar-lo a diverses necessitats.

Variants del Brainstorming

Des de la seva creació se n’han derivat un considerable nombre de variants i n’existeixen algunes variants a les que s’ha donat nom propi:

Més variants

Segons Czichos (1993), Schlicksupp (1992) i Werneck i Ullmann (1973), es poden diferenciar, per exemple, les següents variants:

El tret fonamental comú d’aquestes tècniques és l’intercanvi de propostes dels participants en una sessió per trobar idees. Es diferencien en si es realitzen oralment o per escrit.

Donat que la terminologia en tots ells no és uniforme s’utilitza el concepte Brainstorming per a tots ells com a concepte englobador.

Bibliografia

  • © TeachSam Arbeitstechniken
  • © Robert Harris

© Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum