Brainstorming – Visió ràpida

El Brainstorming és la Tècnica de creativitat més antiga i coneguda. No sempre ben executada. Heus ací una síntesi de punts clau a tenir en compte durant la generació d’idees en una sessió de Brainstorming.

Brainstorming – Visió ràpida

 • Formular l’objectiu.
 • Anotar ràpidament qualsevulla idea que passi pel cap.
 • No escriure les frases senceres.
 • Ajornar l’avaluació de les idees.
 • No ordenar les idees.
 • Preferir quantitat a qualitat.
 • Dos caps són millor que un.
 • Incloure idees salvatges (que podrien portar a idees útils).
 • Generar idees per associació.
 • Combinar idees existents per obtenir idees noves.
 • Modificar idees existents per obtenir idees noves.
 • Associar idees usant lligams i proximitat.
 • Classificar idees per colors.
 • Mantenir totes les idees a la vista.
 • Quan no surtin més idees… intentar-ho una estona més

Bibliografia

© Axon 99 – Traducció: Sèrie Tècniques de creativitat d'innovaforum