Brainstorming Seqüencial

Brainstorming Seqüencial

El Brainstorming Seqüencial és una Tècnica de creativitat, variant del Brainstorming en que el moderador va demanant seqüencialment als participant que exposin les seves idees. S’ha dit que amb aquest mètode s’obtenen el doble d’idees en una sessió de Brainstorming.

Procediment del Brainstorming Seqüencial

  1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S’anota la definició del problema.

  2. El moderador demana a un participant que exposi les seves idees.

  3. El secretari recull les idees, preferentment en uns pissarra o cartell gran on puguin estar a la vista dels participants en la sessió.

  4. El moderador va demanant seqüencialment a cada un dels participants que exposin les seves idees, que s’anoten. Si un participant no té cap idea, senzillament diu “passo”.

  5. Acabada la primera ronda, es continua amb una segona i així fins que no hi ha més idees o s’acaba el temps prefixat.
Durada: 30 minuts aprox.
Participants: 4 – 7

Bibliografia