Brainstorming Individual

El brainstorming individual segueix les mateixes pautes definides pel Brainstorming, (suspendre el judici, llibertat de pensament, buscar la quantitat d’idees més que la qualitat, combinar idees per produir-ne de noves, etc) però està mancat de la interacció que dona el grup.

Brainstorming Individual vs Brainstorming de grup

El Brainstorming  es pot fer individualment, en grup o d’ambdues formes.

El Brainstorming Individual acostuma a produir un espectre més ampli d’idees que el de grup, però tendeix a no desenvolupar les idees tan efectivament, potser perquè els individus sols s’han d’enfrontar a problemes que no poden resoldre.

Els individus sols són lliures d’explorar idees en el seu propi temps, sense cap temor a les crítiques i sense ser dominats per altres membres del grup.

El Brainstorming en grup desenvolupa les idees amb més profunditat i més efectivament, ja que quan una persona té dificultats en el desenvolupament d’una idea, la creativitat i experiència d’una altra persona poden servir per superar-les.

En grup, el Brainstorming acostuma a produir menys idees (ja que el temps s’empra en desenvolupar les idees en profunditat) i pot portar a l’anul·lació de gent creativa però callada per part d’altres menys xerraires i no necessàriament creatius.

Ambdós es poden barrejar, potser definint el problema i deixant que inicialment els participants suggereixin un ventall més ampli de possibles solucions superficials. Aquestes solucions es podrien millorar i desenvolupar posteriorment en un  Brainstorming  de grup.

Una tècnica que utilitza una dinàmica de Brainstorming  Individual més interacció amb el grup és la Tècnica de Grup Nominal.

Bibliografia