Brainstorming Individual

El Brainstorming Individual és una Tècnica de creativitat que segueix les mateixes pautes definides pel Brainstorming (suspendre el judici, llibertat de pensament, buscar la quantitat d’idees més que la qualitat, combinar idees per produir-ne de noves, etc) però està mancat de la interacció que dona el grup.

Brainstorming Individual vs Brainstorming de grup

El Brainstorming  es pot fer individualment, en grup o d’ambdues formes.

El Brainstorming Individual acostuma a produir un espectre més ampli d’idees que el de grup, però tendeix a no desenvolupar les idees tan efectivament, potser perquè els individus sols s’han d’enfrontar a problemes que no poden resoldre.

Els individus sols són lliures d’explorar idees en el seu propi temps, sense cap temor a les crítiques i sense ser dominats per altres membres del grup.

El Brainstorming en grup desenvolupa les idees amb més profunditat i més efectivament, ja que quan una persona té dificultats en el desenvolupament d’una idea, la creativitat i experiència d’una altra persona poden servir per superar-les.

En grup, el Brainstorming acostuma a produir menys idees (ja que el temps s’empra en desenvolupar les idees en profunditat) i pot portar a l’anul·lació de gent creativa però callada per part d’altres més xerraires i no necessàriament més creatius.

Ambdós es poden barrejar, potser definint el problema i deixant que inicialment els participants suggereixin un ventall més ampli de possibles solucions superficials. Aquestes solucions es podrien millorar i desenvolupar posteriorment en un  Brainstorming  de grup.

Una tècnica que utilitza una dinàmica de Brainstorming  Individual més interacció amb el grup és la Tècnica de Grup Nominal.

Bibliografia