Mètode 6-3-5: moltes idees en mitja hora

Ideada per Warfield, sembla més senzilla i fàcil de controlar que el Brainstorming, essent a la vegada igualment eficaç i molt menys espectacular.

Les xifres que identifiquen aquesta tècnica donen les claus del seu funcionament:

  • Sis persones, es reuneixen al voltant d’una taula per generar idees relatives a un tema prèviament plantejat. Es dona a cada una d’elles un full en blanc.

  • Tres idees, son les que haurà d’escriure cada participant en el seu full, de manera concisa i breu ja només disposa de:

  • Cinc minuts per escriure-les. Un cop transcorreguts, cadascú passarà el seu full al company del costat i es repetirà el procés d’escriure tres noves idees en uns altres cinc minuts, després d’haver llegit les idees dels participants anteriors, que serviran a la vegada com a font de nova inspiració.

En completar el cicle de sis intervencions de cinc minuts, en el que s’hauran fet circular tots els fulls, ordenadament i una sola vegada per a cada un dels participants, es podrà disposar de divuit idees a cada full, el que pot suposar cent vuit idees en només mitja hora.

N’hi haurà algunes de repetides, sobre tot al començament de cada full i unes quantes d’absurdes: diverteix-te analitzant-les i alegra’t en adonar-te de quan fàcil ha sigut ésser tan creatiu.

Una variant d’aquesta tècnica és la del Brainwriting desenvolupada en el Batelle Institute. Aquesta permet mantenir l’anonimat de qui fa les aportacions i no limita ni el nombre de participants, ni el nombre d’idees aportades, ni el temps per a cada torn d’escriptura. Els resultats que s’obtenen són semblants.

Bibliografia