Fonts alfabètiques: una ajuda per “pensar fora de la caixa”

Oh no! Estic bloquejat un altre vegada! Sense idees. Em poso a pensar i les idees no venen. On és la meva musa quan més la necessito? Necessito tenir idees i un esborrany de proposta abans de 90 minuts i em sento encallat, en blanc, sec com un buit en l’espai. No em venen idees i encara menys idees creatives.

Aquest sentiment de frustració i bloqueig sovint apareix quan estem sota pressió. Un tècnica que trobo útil en aquestes situacions és la de les Fonts Alfabètiques.

Taula de continguts

Procediment

El procediment a seguir és:

Fonts alfabètiques és una tècnica de creativitat que associa paraules a les lletres de l'alfabet per utilitzar-les com a disparadors per generar noves idees

Agafa un full de paper i escriu de dalt a baix a la banda esquerra les lletres A, B, C, … fins a la Z.

A
B
C
...
...
Z

Pensa en el nom de persones famoses/infames el nom de les quals lligui amb les lletres.

Per exemple: 
A - Abraham Lincoln
B - Benjamin Franklin
C - Charles Manson
...

Pots fer servir els noms, els cognoms o una barreja. Com tu vulguis.

Escull a l’atzar una sèrie de lletres de la A a la Z i escriu-les en targetes o trossos de paper. Després busca els noms que els corresponen de la llista.

Si escollim les lletres D, X, M, T, U, O, H 

Els nom de la llista serien: 
D - Walt Disney
X - Xavier Cugat
M - Michael Jordan
T - Teddy Roosevelt
U - U.S.Grant
O - Oscar Wilde
H - Henry Fonda  

El següent pas és imaginar-se com cadascun d’aquests personatges encararia el teu repte.

Walt Disney potser es concentraria en la diversió i l’entreteniment …
… en Xavier Cugat orquestraria el problema utilitzant una gran banda de músics …
… i en Michael Jordan correria fins la cistella contraria … etc.

Sovint les idees semblaran molt llunyanes. Llavors és quan necessites usar les teves sempre disponibles habilitats creatives lògiques. Agafa la “idea boja” i pregunta’t: Com ho puc canviar per fer-ho més útil? (utilitzant qualsevol criteri o limitació adient).

Aquest procés ajuda a trencar l’estat mental, canviar paradigmes i et força a explorar aproximacions que altrament mai hauries considerat … especialment sota pressió o amb poc temps.

Variants

Aquest mètode es pot usar de diferents maneres. En comptes de gent famosa podries usar:

Les possibilitats són il·limitades. La clau és forçar els teus pensaments a anar a una nova estructura, per trencar els teus esquemes, per canviar el teu estat mental ràpidament i trobar direccions eficaces fins i tot quan la teva musa estigui de vacances a les Barbados. Així forçaràs a la teva ment a fer salts quan ho necessitis i no hauràs d’esperar que estiguis en un estat d’ànim creatiu.

Aquest és només un mètode per ajudar-nos a ser creatius a l’acte, quan ho necessitem i d’una forma sorprenent i inusual.

Bibliografia