Forçar connexions

Forçar connexions, en síntesi, es tracta de forçar la relació d’una cosa amb una altra per sortir-ne amb una idea totalment nova o una solució a un problema. Aquest són alguns dels mètodes que s’utilitzen:

Observació

Aquest mètode implica mirar al voltant i forçar connexions amb coses, tan si mostren aspectes similars com si no. L’invent de la mascota virtual Tamagotchi va nèixer quan el seu creador va lligar l’afecció dels japonesos a tenir petits animals domèstics en els seus apretats apartaments amb la seva afecció a usar tothora els seus telèfons mòbils i buscapersones. El resultat: un animal domèstic que es podien penjar del coll!

Paraula a l’atzar (Random Word)

Amb aquest mètode, utilitzes el teu dit per senyalar una paraula qualsevol d’un diccionari, diari, revista o llibre. Després, relaciones el problema que tinguis amb aquesta paraula escollida a l’atzar. Escollir una paraula de forma totalment a l’atzar i intentar connectar-la amb el teu problema d’aquesta manera, et força a ser creatiu per arribar a una connexió que molt bé podria ser una solució al problema.

Cites i Proverbis

És idèntica a la Paraula a l’atzar excepte en el fet que s’usa una frase, cita o proverbi. Aquestes frases poden ser prou generals com per establir tota mena de connexions amb el problema que ens ocupa.

Imatges

Les imatges tenen un gran poder evocador i això pot inspirar l’aparició de noves connexions inesperades. A més, hi ha persones que són més visuals, a les que les paraules no els diuen gran cosa i, en canvi, les imatges els són molt suggeridores.

Idea Boja

Pots usar les idees més boges d’una sessió de Brainstorming per crear connexions entre elles i el teu problema, amb el propòsit d’arribar a una solució. El quid de la qüestió és forçar les connexions – fent-ho, realment estàs posant-te a reflexionar el millor possible.

Bibliografia