Circulació d’idees: generar idees amb un grup dispers

La Circulació d’idees és una variant del Brainwriting, que es pot usar quan el grup no està reunit en un mateix lloc físic.

Les idees s’escriuen i s’envien als altres membres del grup, que les utilitzen com a trampolí per a generar-se de noves i, així, successivament.

Una aplicació interessant és practicar-la utilitzant el correu electrònic, com a mitjà per fer circular les idees.

Una característica interessant de la Circulació d’idees és la naturalesa «asíncrona»: no hi ha coincidència temporal dels participants en cap moment, cosa que pot generar dinàmiques d’incubació molt interessants.

Actualment hi ha plataformes en línia que permeten desenvolupar sessions creatives amb participants distribuïts en diferents ubicacions, que també es poden utilitzar asincronament, com a taulers on es van penjant les idees.

Una tècnica semblant, però més estructurada i per practicar quan el grup està reunit en un mateix lloc és el Mètode 635.

Bibliografia