Fugida: tècnica de creativitat per millorar el que ja existeix

Fugida és una tècnica de creativitat particularment útil per examinar els mètodes, procediments o sistemes establerts, que han evolucionat al llarg dels temps fins a atènyer una estabilitat i en els que tot sembla estar en ordre. Si hi volem introduir millores o canvis, és possible que no sapiguem per on començar.

Descrita per Edward de Bono en el seu llibre “El pensamiento creativo“, dins l’àmbit de l’ús de les provocacions i de PO.

Procediment

La tècnica consisteix en:

  1. Escollir quelcom que es doni per suposat.
  2. Fugir-ne usant PO.
  3. Aplicar el “moviment” en diferents direccions.

Un mètode possible consisteix en:

  • Els participants anoten en tires de paper els temes o aspectes que es donen per suposats.
  • Es col·loquen les tires de paper en una bossa.
  • Es treu una tira a l’atzar i es tracta de fugir d’aquest supòsit.

Aplicació

Aquesta tècnica pot ser molt útil quan es vol innovar o millorar un producte o servei ja existent.

Si bé és fàcil d’usar, aquesta tècnica planteja algunes dificultats. A vegades, la sortida simplement bloqueja una via i llavors el pensador escull una alternativa simple. Si es bloqueja una possibilitat, cal mirar al voltant i buscar-ne d’altres.

Vegeu també la tècnica Obvietats.

Biblografia