Sensanation: posar els cinc sentits en tenir noves idees

Sensanation és una tècnica de creativitat que Mike Vance en el seu llibre Think Out of the Box, referint-se al terme Sensanation, encunyat durant l’època que va treballar per Walt Disney. 

Sensanation significa pensar simultàniament en els cinc sentits de vista, so, gust, tacte i olfacte.

Procediment

  • Pensa en el teu problema en funció dels teus cinc sentits.
  • Quin gust, olor, tacte, aspecte, so, té el teu problema?
  • Observa les teves reaccions per desencadenar noves percepcions dels teu problema i la seva solució.

Sensanation ens amplia el ventall de maneres de pensar. Per endegar el procés creatiu ha de ser disparat o seguit per algun mecanisme mental. En el seu llibre, Mike Vance dóna algunes llistes d’associacions per a cada un dels sentits, però també et pots fabrica el teu. Per començar pots usar un diccionari o un diccionari de sinònims.

Bibliografia