Sensanation: com posar els cinc sentits en tenir noves idees

Mike Vance en el seu llibre Think Out of the Box descriu el terme Sensanation, encunyat durant l’època que va treballar per Walt Disney. Sensanation significa pensar simultàniament en els cinc sentits de vista, so, gust, tacte i olfacte.

Procediment

  • Pensa en el teu problema en funció dels teus cinc sentits.
  • Quin gust, olor, tacte, aspecte, so, té el teu problema?
  • Observa les teves reaccions per desencadenar noves percepcions dels teu problema i la seva solució.

Sensanation ens amplia el ventall de maneres de pensar. Per endegar el procés creatiu ha de ser disparat o seguit per algun mecanisme mental. En el seu llibre, Mike Vance dóna algunes llistes d’associacions per a cada un dels sentits, però també et pots fabrica el teu. Per començar pots usar un diccionari o un diccionari de sinònims.

Bibliografia