Obvietats

Aquesta tècnica pot ser molt útil quan es vol innovar o millorar un producte o servei ja existent. En anglès es coneix amb el nom de Assumption Reversals

Procediment

 1. Identificar el producte o servei a millorar.

 2. Dedicar un temps a descobrir i registrar
  • totes les coses que són òbvies d’aquest producte/servei,
  • les coses que generalment donem per assumides,
  • els aspectes que el caracteritzen independentment que siguin bons o dolents o del seu valor.

 3. Aplicar la creativitat sobre cada una de les obvietats anotades.
  • Una possibilitat seria fer un Scamper sobre cada una d’elles.

 4. Avaluar el valor dels resultats del pas anterior.

Un exercici

Estaríem d’acord amb que en un rellotge, generalment, té números: àrabs, romans, palets … però només d’un tipus? Quan el comprem hem d’escollir un tipus o altre. També podem dir que:

 • Els números estan disposats en ordre creixent “en el sentit de les agulles del rellotge”
 • Té agulles (si és analògic)
 • Les agulles es mouen
 • Les agulles indiquen l’hora
 • Els números estan fixos
 • La seva forma està definida: rodona, quadrada, rectangular, el·líptica, … i és invariable

Tot això és obvi, oi?

Usant la tècnica Obvietats, podries dissenyar un nou rellotge?

Una possible solució

Recentment em van regalar un rellotge que podria ben bé ser el resultat d’aplicar la tècnica que acabo de descriure.

L’empresa que el fabrica diu en la seva web: “Quan ja semblava que totes les formes de dir l’hora s’han exhaurit…”Mira el resultat!.

Bibliografia