Mètode Phillips 66

El Mètode Phillips 66 és una variant del brainstorming, en la qual un grup gran es divideix en petits grups de sis persones.

Altres noms: Discussion 66Buzz groups.

Els grups tenen sis minuts per generar idees, que després es comparteixen en el grup més gran per recollir-les.

Els període de sis minuts de brainstorming es pot repetir diverses vegades per permetre la combinació d’idees.

Aquest mètode és interessant per estimular la creativitat en grups molt grans, amb els que no es podria dur a terme un brainstorming.

Els terme Buzz groups és més genèric i s’empra per anomenar grups de discussió, no necessàriament sobre creativitat, sense que se segueixi sempre la pauta de ser sis membres per subgrup.

Bibliografia