Flor de Lotus (Lotus Blossom), tècnica de creativitat)

El Diagrama de la Flor de Lotus (Lotus Blossom) és una eina cognitiva-analitica que proporciona un mitjà visual per enregistrar la relació entre un concepte central i els sub-conceptes associats. Usar-lo desenvolupa el pensament analític i pot fomentar el pensament creatiu.

El Diagrama de la Flor de Lotus (Lotus Blossom Diagram) va ser desenvolupar per Yasuo Matsumura, president de Clover Management Research (Chiba City, Japó).

La tècnica creativa

Aquest exercici implica començar amb un problema o tema central i treballar cap enfora, usant cercles cada vegada més amplis o “pètals”. El tema central porta a idees les quals esdevenen elles mateixes temes centrals, i així successivament. Els temes que es van desplegant provoquen noves idees i nous temes.

Innovaforum - Tècniques de creativitat - Flor de Lotus

Flor de Lotus vs Mind map

Es podrien fer comparacions amb el Mind Map però l’estructura i funcions dels mind maps i els diagrames de Flor de Lotus difereixen àmpliament.

 • Els Mind Maps encoratgen el pensament divergent i la inclusió de tots els components de cada unitat de pensament – per tant una estructura de branques, arbòria.
 • Els diagrames de Flor de Lotus demanen a l’usuari que focalitzi el pensament en un nombre limitat de resultats clau d’una situació donada.
Innovaforum - Tècniques de creativitat - Flor de Lotus - Diagrama fet amb Axon Idea Processor
Diagrama Flor de Lotus fet amb el programari ©Axon99

Procediment

 1. Fes un diagrama com el de dalt.
  Fent clic en aquest enllaç podràs obtenir una plantilla interactiva en fitxer Excel.

 2. Escriu el teu problema o tema central al centre del diagrama.

 3. Pensa en idees o aplicacions relacionades i escriu-les en els cercles del voltant (etiquetats de la A a la H).
  Per exemple, el tema central d’una empresa era “establir un clima creatiu”. Van envoltar aquesta frase del cercle central amb: “oferir concursos d’idees”, “crear un ambient estimulant”, “tenir trobades de pensament creatiu”, “generar formes de trencar els propis motllos”, “crear una actitud positiva”, “establir un comitè d’idees creatives”, “fer el treball divertit” i “expandir el significat de treball”.

 4. Usa les idees escrites en els cercles de la A a la H com a temes centrals per les caixes del voltant.
  Seguint l’exemple, si haguessis escrit “crear un ambient estimulant” al cercle A, ho hauries de copiar en el cercle etiquetat amb A que està directament a sota, on esdevindria el tema central per a una nova caixa, i així successivament.
Innovaforum - Tècniques de creativitat - Flor de Lotus - Platilla interactiva en Excel elaborada per innovaforum
 1. Intenta pensar en vuit noves idees que impliquin el nou tema central
  i escriu-les en els quadrats que l’envolten. Utilitza estimuladors d’idees per ajudar-te a generar idees. Omple tantes capses com puguis.

 2. Continua el procés fins que hagis completat tot el que puguis del diagrama.

 3. Avalua les teves idees.

Exemples

Una de les idees que l’empresa va adoptar va ser disposar una sala especial per a pensament creatiu. La van dotar de llibres sobre creativitat, vídeos, joguines i jocs educatius, pufs, plastilina per a modelatge, etc. La van decorar amb fotos dels empleats quan eren nadons, com un recordatori que tots naixem innocents i creatius.

Un executiu de marketing en atur va fer servir la tècnica Flor de Lotus per generar idees, que necessitava per aconseguir un treball. El seu tema central va ser “treball”. Una de les idees que envoltaven la caixa central era “crear un resum”. “Resum” va esdevenir llavors un nou tema central i, utilitzant estimuladors d’idees, li van sorgir una sèrie de variants sobre la idea del resum.

Per exemple, va posar anuncis en diversos diaris amb el titular “Recompensa de 50.000 dòlars.” La lletra menuda de sota explicava que un empresari podia estalviar-se 50.000 dòlars pel fet de no pagar a un caçatalents per buscar una persona amb el seu talent per al màrqueting. Quan els empresaris interessats trucaven al telèfon que hi havia a l’anunci, escoltaven una gravació del seu resum. Va rebre quaranta-cinc ofertes de treball.

Bibliografia