Brainstorming Didàctic

El Brainstorming Didàctic és una Tècnica de creativitat, variant del Brainstorming en que el moderador condueix el grup en el seu procés de recerca d’idees mitjançant la cessió gradual d’informació. A través d’aquest augment gradual de la complexitat del problema es poden desenvolupar fàcilment moltes propostes de solució senzilles.

Procediment del Brainstorming Didàctic

  1. El director/moderador introdueix gradualment el grup en el problema, mentre li va facilitant cada vegada més informació.

  2. Després de cada fase d’informació s’organitza una nova sessió de brainstorming. Això impedeix que els participants puguin concretar una via de solució massa aviat i ràpid.
Durada: 30 -40 minuts aprox. (En classes escolars es pot fer perfectament en menys temps si es limita el nombre d’idees).
Participants: 4 – 7

Bibliografia