Brainstorming amb post-It

El Brainstorming amb Post-It és una Tècnica de creativitat, variant del Brainstorming que ajuda a adequar la velocitat de generació d’idees mentre es fa la sessió. Aquesta variant facilita el re-aprofitament de les idees dels altres i també ajuda a la documentació, ordenació i convergència de les idees.

És molt semblant al Brainstorming Anònim excepte, precisament, en l’aspecte de l’anonimat.

Procediment del Brainstorming amb Post-it

  1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S’anota la definició del problema.

  2. Cada membre del grup té un tac de Post-it i un rotulador. Quan un pensa una idea
    • l’anota al Post-it de manera ben llegible (una idea per Post-it
    • la diu en veu alta
    • la passa al moderador.

  3. El director/moderador enganxa el Post-it en una cartellera o lloc on tothom la pugui veure.

  4. Els membres del grup generen noves idees aprofitant les exposades pels altres.
Durada: 30 -40 minuts aprox.
Participants: 4 – 7

Bibliografia