Stop and Go Brainstorming

El Stop and Go Brainstorming és una Tècnica de creativitat, variant del Brainstorming en que s’alternen estones de generació pública d’idees amb estones de silenci.

Procediment del Stop and Go Brainstorming

  1. El director/moderador presenta el problema i es defineix exactament la situació problemàtica. S’anota la definició del problema.

  2. Tots els participants en el brainstorming generen idees en públic per un període de 3 a 5 minuts.

  3. El secretari recull les idees, preferentment en uns pissarra o cartell gran on puguin estar a la vista dels participants en la sessió.

  4. Els participants estan en silenci (i pensant) durant un període de 3 a 5 minuts.

  5. Després, com en el pas 2, exposen les seves idees per un altre període de 3 a 5 minuts.

  6. Aquest esquema (passos 2-3-4) es va repetint al llarg de tota la sessió.
Durada: 30 minuts aprox.
Participants: 
4 – 7

Bibliografia