Alternatives – Una estratègia d’Euler

La recerca d’alternatives dóna fruits creatius en molts àmbits. Vegem una estratègia d’Euler en les seves investigacions matemàtiques.

Leonhard Euler

Innovaforum - Tècniques de creativitat - Alternatives - Una estratègia d'Euler - Retrat de Jakob Emanuel Handman, 1753, Kunstmuseum Basel
Jakob Emanuel Handmann, “Leonhard Euler”, 1753, Kunstmuseum Basel

Mentre un matemàtic pot assolir una reputació moderada amb una dotzena o menys de publicacions, Euler va produir quasi 900 tractats, llibres i treballs.

Es calcula que va publicar una mitjana de 800 pàgines anuals de novetats matemàtiques durant una vida activa de 60 anys.

A més de llogres en branques de les matemàtiques ben establertes com la teoria dels nombres, càlcul, àlgebra i geometria, va crear quasi en solitari noves branques de les matemàtiques com la teoria de les corbes, el càlcul de variacions i la topologia combinatòria.

També va influir en la legitimació del nombres complexos i en elevar a un caràcter prominent la idea de “funció”, idea avui unificadora de gran part de les matemàtiques.

Una estratègia d’Euler

Una de les estratègies matemàtiques d’Euler més fructíferes va ser escriure la mateixa expressió de dues maneres alternatives, igualar aquestes dues representacions diferents i a partir d’elles extreure conclusions importants.

La capacitat de considerar un objecte des de dues perspectives radicalment diferents caracteritza moltes de les més profundes i harmonioses argumentacions d’Euler.

Bibliografia