Scamper – Fes un Scamper ara!

Vols provar de fer un Scamper ara mateix? Aquí tens les eines!

Procediment Scamper

  1. Identifica el producte o servei a modificar.
  2. Aplica cada un dels verbs de la llista de comprovació per suggerir canvis en el producte o servei, escrivint els canvis en els espais en blanc de l’imprès.
  3. Assegura’t de fer totes i cada una de les preguntes d’acció pels verbs llistats en identificar els possibles canvis.
  4. Revisa els teus canvis per determinar quins s’adiuen al teu criteri de solució.

Vinga! Fes un Scamper ara!

Preguntes per fer un Scamper ara mateix

Verb Preguntes d’accions relacionades

SUBSTITUIR?

Qui més pot ser substituït?
Què més pot ser substituït?
Podem canviar les regles?
Altres ingredients?
Altres materials?
Un altre procés or procediment?
Una altra força?
Un altre lloc?
Una aproximació diferent?
Una altra part en comptes d’aquesta?

COMBINAR?

Quines idees es poden combinar?
Podem combinar propòsits, intencions?
Què tal una col·lecció?
Què tal una mescla, una aliatge, una agrupació?
Combinar unitats?
Quins altres articles podríem barrejar amb aquest?
Com podríem empaquetar una combinació?
Què es pot combinar per multiplicar els possibles usos?
Quins materials podríem combinar?
Combinar atractius?

ADAPTAR?

Què més és com això?
Quina altra idea ens suggereix això?
El passat ens ofereix algun paral·lelisme?
Què podríem copiar?
Què podríem emular?
Quina idea hi podríem incorporar?
Quin altre procés s’hi podria adaptar?
Què més es podria adaptar?
En quins diferents contexts puc incloure el meu concepte?
Quines idees d’altres camps diferents del meu puc incorporar?

MAGNIFICAR?

Què podem magnificar, ampliar, o estendre?
Què podem exagerar?
Què podem sobre-dimensionar?
Què hi podem afegir?
Més temps? Més fort?
Més alt?
Més llarg?
Què tal més amb més freqüència?
Característiques addicionals?
Què hi pot donar valor afegit?
Ho podem duplicar?
Com ho podríem portar a un extrem absolut?

MODIFICAR?

Com ho podem alterar per millorar-ho?
Es pot modificar?
Hi ha alguna peculiaritat?
Canviar el significat, el color, el moviment, el so, l’olor, la forma, la mida?
Canviar-li el nom?
Altres canvis?
Quins canvis podem fer en els plans?
En el procés?
En el màrqueting?
Quina altra forma podria prendre això?
Quin altre embalatge?
Podríem combinar l’embalatge amb la forma?

POSAR-LI UN ALTRE US?

Per a què més es podria usar?
Hi ha noves maneres d’usar-ho tal com és, tal com està?
Altre usos si ho modifiquem?
Què més es podria fer a partir d’això?
Altres extensions?
Altres mercats?

ELIMINAR O MINIMITZAR?

Què passaria si fos més petit?
Què s’hauria d’ometre?
Ho hauria de dividir? Trossejar-ho?
Separar-ho en diferents parts?
Reduir? Fer més eficient?
Fer-ho en miniatura?
Condensar?
Compactar?
Restar?
Eliminar?
Es poden eliminar les regles?
Què hi ha que no sigui necessari?

REORGANITZAR?

Què ens revelaria un diagrama del procés?
Quines altres organitzacions podrien ser millors?
Intercanviar components?
Un model diferent?
Una distribució diferent?
Una altre seqüència?
Canviar l’ordre?
Transposar causa i efecte?
Canviar la velocitat? El ritme?
Canviar la planificació?

INVERTIR?
(REVERSE?)

Puc transposar positiu i negatiu?
Quin són els oposats?
Què son els negatius?
Ho podem girar?
Li podem donar la volta?
El de dalt en comptes del de baix?
El de baix en comptes del de dalt?
Considerar-ho retrospectivament?
Invertir els papers?
Fer el que no s’espera?

Bibliografia