Innovació en Models de negoci sostenibles: una clau per a l’èxit

Innovació en models de negoci sostenibles

SÍNTESI

Les empreses ja no podran ignorar més la sostenibilitat, que haurà de passar a ser part integral de la seva estratègia i operativa, desenvolupant Models de negoci sostenibles.

Aquest article analitza com la sostenibilitat impactarà sobre la forma de fer i de ser dels negocis, per després esbossar estratègies per triomfar en aquest nou escenari, que ja és aquí.

INNOVACIÓ EN MODELS DE NEGOCI SOSTENIBLES

La Innovació en Models de Negoci Sostenibles (SBMI) es pot definir com un canvi en la forma com una empresa opera per crear impactes positius o reduir conseqüències negatives per a la comunitat, la societat i l’entorn, i està caracteritzat per:

  • la incorporació en la proposta de valor existent de principis o objectius sostenibles,
  • l’extensió del concepte de creació de valor de valor econòmic a valor compartit

Aquesta conversió, si és real, ha d’impactar en totes les àrees d’activitat de l’empresa, des de la seva missió, visió, valors i governança, fins a tots els detalls de com opera.

TRANSFORMACIONS A FER

Una excel·lent síntesi d’aquests impactes i de les transformacions que cal fer per caminar-hi la trobem en el model proposat per Rosaria Ferlito, Rosario Faraci.

Framework Sustainable Business Models

Queda clar que cal la introducció de la Sostenibilitat en la forma de fer negocis, no com a greenwashing, sinó com un element estructural constitutiu de la manera de ser i fer de l’empresa en tots els seus àmbits.

És un aspecte que encara que ara pugui semblar novedós, ràpidament esdevindrà un requisit indispensable en un món cada vegada més escàs de recursos, uns consumidors cada cop més conscienciats i una legislació que anirà fixant els paràmetres d’actuació.

LA QUARTA DIMENSIÓ: LA SOSTENIBILITAT

Un dels molts aspectes a debatre és l’impacte d’afegir aquesta quarta dimensió, “Sostenible”, a les ja clàssiques de Desitjable, Factible i Viable.

Desitjable, Factible, Viable

El que abans eren 7 punts a considerar ara es transformen en 15 i alguns donen pistes d’allò que al que cal estar atents per analitzar el present per estar preparats per posicionar-se en el futur de seguida que es materialitzi.

Desitjable, Factible, Viable i Sostenible

CONSEQÜÈNCIES

De tot això en podem extreure algunes conseqüències, no totes noves, però sí que algunes estan modulades per aquest nou escenari:

  • La “garantia” d’èxit que donava que un producte/servei fos desitjable, factible i viable, s’anirà diluint per la irrupció de la sostenibilitat d’un nou requisit sine qua non
  • La sostenibilitat és una estratègia que ha de passar a ser factor estructural de l’empresa i de com aquesta opera
  • Cal explorar a fons les idees i iniciatives sostenibles, que actualment no presenten un model de negoci immediat, per fer-les viables
  • Cal mantenir una vigilància tecnològica per aprofitar nous avenços que permetin realitzar idees i projectes que, essent sostenibles, actualment no són factibles
  • Cal fer un seguiment dels canvis socials i tendències. Amb la creixent consciencia pel medi ambient i la sostenibilitat, productes i serveis sostenibles que actualment podríem catalogar com a “no desitjables”, poden canviar ràpidament el seu posicionament en la ment del consumidor, amb possible creació d’oceans blaus

CONCLUSIONS

Cal transformar l’empresa amb una estratègia de sostenibilitat que abasti tots els seus àmbits. I apostar fort per aquells projectes i idees que a més de complir els criteris clàssics de ser desitjables, factibles i viables, siguin sostenibles per a la comunitat, la societat i l’entorn, perquè són un clar vencedor en l’escenari actual i proper.

I la seva probabilitat d’èxit anirà en augment.

[Article publicat originalment a Linkedin]