Què fa un autèntic líder?

Un autèntic líder fa el que és correcte.

Un autèntic líder fa el que és correcte, al marge d’opinions alienes
(Albus Dumbledore, a “Harry Potter i el calze de foc” )