Formant futurs emprenedors

Formant formar futurs emprenedors dins del Campus Ítaca de la Universitat Autònoma de Barcelona UAB amb un taller d’Emprenedoria gamificada.

Formant futurs emprenedors 2022

Es pot fer viure l’aventura d’emprendre sense moure’s de l’aula?

Definitivament sí.  Els participants del Campus Ítaca de la Universitat Autònoma de Barcelona #UAB de l’edició d’enguany ho han experimentat amb intensitat.

Des d’Innovaforum hem col·laborat novament amb la professora Carme Casablancas, co-autora del joc Biznelis, a dinamitzar aquesta sessió gamificada en l’àmbit d’Empresa i Emprenedoria.

Gràcies al joc, els participants viuen la complexitat de gestionar i fer créixer una empresa. Els cal debatre amb els companys d’equip per prendre decisions tenint en compte els objectius, el mercat, els clients, la competència, les finances, els recursos disponibles,… Tot un viatge emocional i intel·lectual!

Completem la sessió amb una estructuració de totes les aportacions dels alumnes participants, que sovint ens sorprenen per la seva agudesa, precisió i originalitat.

Aquesta és la base per a reflexionar sobre l’experiència que han viscut, lligar-ho amb la formació teòrica que també reben en el Campus i poder extreure’n aprenentatges que el dia de demà els seran molt útils si volen emprendre.

El Campus Ítaca gestionat per la Fundació Autònoma Solidària de la UAB està destinat a noies i nois que han acabat 3r d’ESO amb l’objectiu d’incentivar-los a continuar la seva formació un cop finalitzada l’etapa obligatòria i acostar l’alumnat a la Universitat. 

¡Eh! ¿Qué servicio es este?

Formació pel professorat d’Emprenedoria

Quin plaer treballar amb el professorat de Cicles Formatius de l’àmbit d’Emprenedoria i Empresa, totalment implicat i participatiu, jugant a Biznelis. Hem practicat dinàmiques i estratègies per fomentar l’aprenentatge, motivar l’alumnat i dinamitzar la matèria.

Formació pel professorat d'emprenedoria amb Biznelis de la ma d'Acció-Xarxa Emprèn - Generalitat de Catalunya

Les 40 persones participants han pogut experimentar en pròpia pell, amb el seu equip, el repte de fer créixer la seva empresa, cosa no sempre fàcil. I també han pogut reflexionar i practicar dinàmiques que podran traslladar a l’aula.

Un luxe impartir la jornada amb els coautors del joc Carme Casablancas i Xavier Verge, professors de la UAB, el doctor en Pedagogia Carles Rodrigo i l’empresari i emprenedor Joan Reixach de Kidnelis. Tot això ha estat possible gràcies a la organització de Montse Sanchez d’AccióXarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

Formació en Creativitat – Experto en Lean Factory Management de FESTO-Universidad de Zaragoza

Avui hem fet una sessió de Creativitat a la Universitat de Zaragoza, en el marc del programa Experto en Lean Factory Management organitzat conjuntament per Festo i la Universidad de Zaragoza.

Dins del mòdul 2, Lean Culture, que té com a objectiu “Posar en marxa una cultura basada en la participació de les persones” hem fet una sessió orientada a desenvolupar les capacitats creatives dels participants.

Per a això, a partir de la pràctica hem extret els fonaments de la creativitat i aplicant tècniques de creativitat per generar més i millors idees.

Posteriorment, hem realitzat un procés per avaluar-les les idees i seleccionar-les.

Al final, hem fixat els punts clau de tot l’après, per tal que l’après els participants puguin transferir els aprenentatges al lloc de treball.

La creativitat és una habilitat que pot desenvolupar-se. La formació en creativitat ens dona és claus per aconseguir-ho tant a nivell individual como en equip.


Hoy hemos impartido una sesión formación en Creatividad en la Universidad de Zaragoza, en el marco del programa Experto en Lean Factory Management organizado conjuntamente por Festo y la Universidad de Zaragoza.

Dentro del módulo 2, Lean Culture, que tiene como objetivo «Poner en marcha una cultura basada en la participación de las personas» hemos hecho una sesión orientada a desarrollar las capacidades creativas de los participantes.

Para ello, a partir de la práctica, hemos extraído los fundamentos de la creatividad para después aplicar diferentes técnicas de creatividad para generar más y mejores ideas.

Posteriormente, hemos realizado un proceso para evaluar las ideas y seleccionarlas.

Como conclusión, hemos fijado los puntos clave de todo lo aprendido a fin que los participantes puedan transferir los aprendizajes al puesto de trabajo.

La creatividad es una habilidad que puede desarrollarse. La formación en creatividad nos da las claves para conseguirlo tanto a nivel individual como de equipo.