Principis de la creativitat: La naturalesa dels problemes

Hi ha principis subjacents a la creativitat. Les tècniques de creativitat els apliquen. Entendre la naturalesa dels problemes potencia la nostra creativitat.

Principi de l’obertura

Existeixen problemes tancats i problemes oberts, però els hàbits de la nostra infantesa -exempta com va estar de l’aprenentatge de la Creativitat- ens fan pensar que els problemes tenen una solució, que el procediment per «trobar-la» és també únic (racional, per suposat; no imaginatiu) i que «la» solució està doncs en algun lloc, ja que es tracta de trobar-la; no d’imaginar-la.

Per això la tendència comú és agafar la primera -o una de les primeres- solucions «i arrencar a còrrer», com diu James Adams.

I, no obstant, no hi ha gaires problemes tancats. Fins i tot quan es diu que «2 i 2 són 4» es passa per alt que poden ser «22» o que, si es tracta de dues parelles de diferent sexe, al cap d’algun temps poden ser «5» o «6» o més; i si es tracta de conills… Pel contrari, podria tractar-se de figures de material mal·leable (la «plastilina» dels nens, per exemple) i resultar fàcilment «1»; o de metall i acabar també en «1» aplicant-hi calor (no estava prohibit en el problema) o copes de cristall i caure a terra alguna d’elles.

¿Quants punts equidisten entre sí? ¿Tres? ¿I si recorrem a un altre pla, a un altre nivell o dimensió?

Principi de la complexitat

Perquè, en la realitat, no existeixen los «problemes»; en el buit, aïllats, unidimensionals. Sinó les «situacions problemàtiques», composades de diversos o molts «fets» (més que dades), conseqüència al seu torn d’una sèrie de «causes».

Principi de la superació

«La manera d’escombrar les tenebres és… encendre la llum», diu un mestre hindú. «Más vale maña que fuerza», diuen també en castellà. En general, es tracta d’independitzar-se del mètode lògic, o seqüencial, comprenent que del que es tracta es d’obtenir una nova situació sense aquest problema.

Bibliografia

© Qüestió de principis – Julian Plana Pujol – “Creatividad en la gestión” – Cuadernos ESCA de Gestión de sucursales, CECA – Madrid 1988 – Reproduït amb autorització de l’autor – Traducció: Sèrie Conceptes sobre creativitat d'innovaforum