Principis de la creativitat

Els principis de la creativitat – els elements constituents essencials o característics que li confereixen les seves propietats específiques – són subjacents en tota activitat creativa. En el fons, les Tècniques de creativitat son bàsicament formes d’aplicar-los d’una manera sistematitzada. Conèixer-los i ésser-ne conscients, ens ajudarà a ser més i millors creatius, a potenciar la nostra Creativitat.

Qüestió de principis

Heus ací els principis de la creativitat, agrupats segons l’aspecte amb que tenen més a veure.

La naturalesa dels problemes

Principi de l’obertura
Principi de la complexitat
Principi de la superació

La naturalesa de la intel·ligència

Principi de la ingenuïtat
Principi de la incubació
Principi de la relaxació
Principi de l’empatia
Principi de la visualització

La naturalesa de les solucions

Principi de la validesa
Principi del pacte

La naturalesa del procés

Principi de l’abundor
Principi del grup
Principi de la bisociació
Principi de la incompatibilitat ideació/avaluació

Altres principis

Principi de la ucronia
Principi de la discontinuïtat
Principi de la no-preconcepció

Bibliografia

© Qüestió de principis – Julian Plana Pujol – “Creatividad en la gestión” – Cuadernos ESCA de Gestión de sucursales, CECA – Madrid 1988 – Reproduït amb autorització de l’autor – Traducció i ampliació: Sèrie Conceptes sobre creativitat d'innovaforum