Sleep-writing

És una tècnica per crear durant mentre es dorm. Amb ella, s’intenta aprofitar el poder creador de la son.

Per aprofitar.se d’aquesta tècnica es recomana, es recomana organitzar les sessions per la tarda i empapar-se dels elements del problema abans d’anar a dormir. Com a elements auxiliars, convé deixar paper i llapis a la tauleta de nit abans d’anar a dormir, per anotar immediatament els somnis, imatges o associacions que ens arribin a la ment abans d’agafar la son i en el moment de despertar.

Les anotacions es comenten després en el grup, per veure si és possible extreure material que serveixi per a resoldre el problema.

La base de l’aprofitament de la son o dels moments d’ensopiment és l’alta probabilitat que hi ha que l’inconscient es manifesti amb més facilitat.

Dalí

Es comenta que Dalí utilitzava una variant d’aquesta tècnica: s’adormia al silló amb una cullereta a les mans de manera que, quan quedés adormit, la cullereta li caigués a terra i el soroll el despertés. Així intentava que el so l’interrompis en una fase imaginativa del somni, com ajuda a la creativitat.

Bibliografia