Scamper

Scamper significa “carrera ràpida”, “fugida precipitada”

Scamper és una llista de verificació (ckecklist) generadora d’idees basada en verbs d’acció que suggereixen canvis a un producte existent, servei o procés. Aquest nemònic va ser creat per Bob Eberlee a partir de la llista de verificació verbal originada per Alex Osborn, el creador del brainstorming, un pioner en el desenvolupament de la tècnica de la creativitat.

La llista de verificació verbal original d’Alex Osborn, estava ordenada així: donar-li un altre ús (put to other uses), adaptar (adapt), modificar (modify), magnificar (magnify), minimitzar (minify), substituir (substitute), reorganitzar (rearrange), invertir (reverse), combinar (combine). Bob Eberlee els va reordenar per fer-la més fàcil de recordar:

S = Substituir? (Substitute?)
C = Combinar? (Combine?)
A = Adaptar? (Adapt?)
M = Magnificar? (Magnify?) Modificar (Modify?)
P = Posar-li un altre ús? (Put to other uses?)
E = Eliminar? (Eliminate?) o Minimitzar? (Minify?)
R = Reorganitzar? (Rearrange?), Invertir (Reverse?)

La idea que hi ha darrera aquesta llista de verificació és que un producte, servei, o procés existents, tant si són propis com si són de la competència, es poden millorar si un hi aplica una sèrie de verbs i preguntes relacionades i persegueix les respostes per veure a on el porten. Aquests verbs indiquen possibles maneres de millorar un producte, servei, o procés existent fent-hi canvis.

En el cas de la llista d’Osborn, pot ser que se’ns suggereixin més alternatives a partir de les definicions i frases addicionals que acompanyen cada un dels verbs principals. Per exemple, si l’element que es considera és un PC portàtil i estàs perseguint l’alternativa “minimitzar”, podries encongir el portàtil a un notebook, a una tablet, a un mòbil, a un samrtwatch, a …. Bob Eberlee va mantenir totes les preguntes d’Alex Osborn, i n’hi va afegir unes quantes més.

Al llarg del temps, milers d’organitzacions han usat la llista de verificació verbal i d’altres derivades tals com Scamper per crear o millorar milers de productes i serveis.

Procediment

Per utilitzat Scamper:
1. Identifica l’element – el producte, servei, o procés – que vols millorar.
2. Fes-te les preguntes Scamper sobre el teu element i mira quines noves idees emergeixen.

Fes un Scamper ara!

Bibliografia