Basadur Simplex Problem Solving

El Basadur Simplex Problem Solving defineix un procediment estandarditzat a seguir per a la resolució de problemes.

Procediment

Els 8 passos del procés Basadur Simplex per a la resolució de problemes:

  1. Troba el problema.
  2. Troba els fets que envolten el problema.
  3. Defineix el problema.
  4. Troba idees.
  5. Avalua i escull solucions a partir de les idees.
  6. Planifica l’acció amb les solucions escollides.
  7. Aconsegueix acceptació d’aquestes solucions.
  8. Actua en les solucions.