Els 10 manaments dels innovadors

Un decàleg de la Creativitat Corporativa, les inicials del qual formen la paraula “Innovadors”. Recorda punts importants i fa alguns suggeriments.


Institueix el Premi a la Millor Idea del Mes i el Premi a Qui ha aportat més idees durant el mes.

Nodreix la creativitat dels col·laboradors i encoratja’ls a enviar almenys una idea cada mes.

Notifica a la gent que tots els suggeriments rebuts seran implementats automàticament si no reben resposta abans de 15 dies.

Organitza anualment un Festival Familiar de la Creativitat.

Valora els empleats o grups d’empleats que implementin amb èxit una idea que no hagi estat pensada per ells, donant-los el Premi al Imitador del Mes.

Admet un temps de refredament si tothom està d’acord massa ràpidament amb qualsevol decisió concreta per evitar el pensament uniforme.

Dóna formació als col·laboradors en habilitats creatives.

Ofereix el Premi a l’Errada del Mes a l’errada que hagi aportat el millor aprenentatge i per assegurar que aquesta errada no es repetirà.

Revisa els resultats de la creativitat desenvolupant eines de mesura del rendiment estratègic.

Suggereix als col·laboradors que es reuneixin lliurement en les àrees comunes, més que forçar-los a masses reunions formals.


Bibliografia

  • © The 10 commandments for Corporate Creativity to Induce Corporate Prosperity – Traducció: innovaforum